1928

Nils von Essen tar ensam över Råsnäs Konfektyrer och anställer en kunnig karamelltillverkare vid namn Erik Lomell.

0